2 Kasım 2015 Pazartesi


Motor Üretimi Durduğunda

Bildiğiniz üzere her yıl birden fazla motor çeşitli yollardan üretime giriyor ve bu üretim çoğu zaman kapılarını zorunlu yollardan açıyor. Zorunlu yollardan kastımız kimi zaman üretim için yapılmakta olan sermayesel faaliyetlere karşı yapılmakta olan protestolar. Nitekim Avrupa ülkelerinde kamu ve yerel yönetimler bu tür üretimlere daha çok değer veriyor. Bizim Türkiye’de üretim açısından özel firmaların desteğine ihtiyacımız var. Öte yandan bu tür üretimsel stratejik iş birliği, sanatın ve sanat yordamında gelişen üretim gücünü, rolünü anlatmak için çok şey ifade ediyor. Pek tabii, özel sektör bunun farkında. Üretim ve sanat bir ülkenin ve kentin dünyada bir yer teşkil edebilmesi, öne çıkabilmesi için en önemli başlık. Özel sektörün yanı sıra kamu ve yerel yönetimlerin de bunun ayırtında olması, bu alanda üreten ve dünyayı bilen doğru kişilerle ortak çalışmalar yürütebilmesi, doğru projelere güçlü destekler verebilmesi çok şeyi değiştirir. Motor üretiminin sanat ile bağlantısı bir noktada motor fuarı, sergisi gibi şeylerden geçiyor. Bugün dünyanın birçok yerinde hem motor üretimine hem de motor üretimi kapsamında yapılan etkinliklerin boyutunda istikrar gözlenmektedir. Ancak bahsettiğimiz üzere belli standartlarda istikrar kendisini göstermedikçe zorunlu olarak bu durum üretime de yansıyacaktır. Bugün sadece motor alanında değil hemen her üretimsel alanda dışarıdan gelen sermayenin önemi büyüktür. Üretimler dışarıdan gelen bu sermaye ile belli bir şekilde ilerleme göstermektedir. Nitekim bu ilerleme doğrultusunda da üretimse yaratıcılık ve farklı fikir meyvelerini mümkündür. Dolayısıyla bir şeyin üretimi, onun tanıtımı vs. gibi noktalarda dışarıdan gelen yatırımcıların sermayesine karşı uzak durulmalı. Şayet bu sermaye üretime ve gelişmeye, büyümeye katkı sağlayacaksa bu desteğe el uzatılmalıdır. Bugün gelişmiş ülkelerin yaptığı şey bu. Bu söylediklerimiz çerçevesinde sonuç olarak motor üretiminde belli bir sevgi koşullanmasından da rahatlıkla söz edilebilir. İşte üretimsel olarak övünme, bu yolda çığır açarak geniş kitlelere ulaşmak kısacası motor severlerle aynı yolda yürümek demektir.